Pastor Kings gravsted

Til orientering fra Bygge-og vedligeholdelsesudvalget:
Efter henvendelse fra et af sognets medlemmer har Jan Schou fra vores menighed nu velvilligt og med stor omhu istandsat det meget smukke egetræskrusifix på menighedens gravsted for afdøde sognepræst pastor King (død 1965) , og som i en årrække har dannet udgangspunkt for menighedens Alle Sjælesdags andagt på Sorgenfri Kirkegård.
Krusifixet var noget medtaget af vejr og vind og mærket af de mange år ..
Her vises lidt billeder af det nyrenoverede krusifix og forløbet i det private snedkerværksted:

K2K3
Jan Schou har tidligere med sit gode håndværk og i sit private træværksted hjulpet med istandsættelse af flere andre af vor katolske kirkes smukke krusifixer.
Vi vil på menighedens vegne gerne udtrykke vor store taknemmelighed for det fine arbejde.
M.h.p. Pastor Kings gravsted kan oplyses at gravstedet er blevet kendt “evigt bevaringsværdigt” af Fredningsmyndighederne, og nu er opsagt mhp overgang til fortsat bevaring og vedligeholdelse derfra i velholdt stand ved udgangen af dette år.

Pastor Kings grav 1