Vision

Sankt Knud Lavard kirkes menighedsråd har formuleret sin Vision for menigheden således:

“Vi vil være et synligt udtryk
for Kristi tilstedeværelse i verden
gennem en aktiv og rummelig katolsk menighed,
der understøtter menighedsmedlemmernes trosliv
og forandrer det omgivende samfund
gennem budskab og godt eksempel.”