Kirkeskat

Betal kirkeskat og vær med til at sikre vi også i fremtiden kan drive en forkyndende og evangeliserende kirke.

Af Henrik Ledertoug

Ikke alle tænker over, at der er mange omkostninger forbundet med at have en velfungerende menighed. Det forventes, at kirken er vedligeholdt, opvarmet og smukt indrettet. Sognet har også
en præstebolig og et menighedslokale at skulle vedligeholde. Dertil kommer udgifter til sognets administration, katekese, dets ungdomsarbejde m.m.

En tak skal lyde til de mange i Sankt Knud Lavard Sogn som betaler kirkeskat. De penge vi
modtager via kirkeskatordningen, går blandt andet til børne- og ungdomsarbejdet, varme
og elektricitet, vedligeholdelse af kirken og præsteboligen, samt indkøb til fejring af messen og
meget andet, som er nødvendigt for menighedens liv.

Hvis mange flere af menighedens medlemmerne i fremtiden betaler kirkeskat via kirkeskatte-ordningen, vil vi her i sognet få økonomisk mulighed for, ikke kun at sætte midler af i budgettet
til de mest nødvendige driftsmæssige områder for menighedslivet, men også have mulighed for at afsætte midler til at udbygge tilbuddene til aktiviteterne i menigheden, til gavn for fællesskab og åndelig vækst blandt Kirkens medlemmer.

Vil du være med til at sikre din menighed og bispedømmet et godt økonomisk grundlag?
Så tilmeld dig allerede i dag bispedømmets Kirkeskatteordning. Det kan gøres nemt via følgende:

Online tilmelding

Når du indbetaler 1.000 kroner i kirkeskat, går 850 kroner til din menighed og præsternes lønninger, mens 150 kroner går til bispedømmets fælles aktiviteter, herunder ejendomsvedligehold og drift.

Som kirke, i et ressourcestærkt land som Danmark, kan vi ikke blive ved med at regne med tilskud fra europæiske nabolande år efter år. Hvis vi står sammen, og vi hver i sær bidrager med, hvad vi kan, vil Den katolske Kirke i Danmark ikke bare overleve, men også blive så stærk, at vi kan være med til at støtte de mange, der rent faktisk er i nød.