Forside

Sankt Knud Lavard Kirke Logo

Efter udløbet af sin embedsperiode fratræder pater Alren Soosaipillai OMI pr. 31. juli 2020 som sognepræst ved Skt. Knud Lavard kirke i Lyngby og flytter til sine medbrødre i Herlev.

Der afholdes afskedsreception for P. Alren i menighedssalen søndag den 2. august efter formiddagsmessen.

Pr. 1. august 2020 udnævnes pastor Samuele Lando til sognepræst ved Skt. Knud Lavard kirke i Lyngby for en periode af fem år.

Søndag den 9. august vil p. Samuele Lando af biskop Czeslaw blive indsat i sin nye tjeneste som menighedens sognepræst ved en festlig og højtidelig messe klokken 10.

Nærmere information om deltagelse under overholdelse af biskoppens Corona-retningslinjer vil snarest blive offentliggjort.

Efter messen finder den årlige valfart til Haraldsted sted. Valfarten begynder med andagt i Haraldsted Kirke klokken 14. Efter andagten går man i procession til kapelruinen, hvor Biskop Czeslaw og pastor Samuele Lando fejrer messe klokken 15. Valfarten slutter med sakramental velsignelse foran Sankt Knud Lavards Hus.

I juli måned fejres dansk messe søndag klokken 10. Messen vil være en stille messe uden musik.
Da vi ikke synger, er der plads til mange flere i kirken.
Tilmelding er derfor ikke nødvendig.
During the month of July we will celebrate the English mass at 13:00 without music.
For that reason there will be place for many more attendents.
No booking in advance is required.

 

Kirken er handicapvenlig med gode adgangsforhold for kørestole.

Kalender

Ud over at vise tidspunkter for begivenheder i kirken, så er der faktisk også indbygget et helgenleksikon i kalenderen.
Klik på en helgens navn, og klik derefter på “Klik for at læse mere“.
Dette åbner et nyt vindue med en biografi om vedkommende helgen (på norsk).
God fornøjelse med læsningen. Og tusind tak til vores norske venner.