Firmelse

”Ved Firmelsens sakramente knyttes de døbte mere fuldkomment til Kirken og beriges med en særlig kraft fra Helligånden”

Firmelse 2020

Firmelsen foregår under en højtidelig messe med deltagelse af biskoppen  lørdag den 30. maj 2020 klokken 16.00.

Undervisningen foregår hver søndag efter messen fra klokken 11.15 til 12.15, og messen er en del af undervisningen.
Der er ingen undervisning i skoleferier.

Undervisningen starter i kirken søndag den 1. september 2019 med messen klokken 10.00.

Forældre er indbudt den første gang, så de kan hilse på underviserne og sognepræsten og høre om forløbet,
og derefter undervises de unge selv.

Spørgsmål eller andet kan også ske på: ericmaillet(at)gmail.com eller til sognesekretæren på sklk(at)katolsk.dk.

Tilmeldingsblanketten, som du finder her på siden,  skal udfyldes og sendes/afleveres
til sognesekretæren senest mandag den 18. august 2019..

Underviser: Eric Maillet samt Martin Ebert og Sebastian Olden-Jørgensen (suppleanter).

Dokumenter:

Dåbsattest

Tilmeldings blanket

Her finder du tilmeldings blanketten: Oplysninger-firmelses-skema

Til dækning af kirkens udgifter vil der blive opkrævet et gebyr på 500 DKK.

English:

Confirmation 2020

The confirmation will take place during a solemn mass with the participation of our bishop on Saturday, May 30th, 2020 at 16:00.

The education to prepare for the confirmation will take place in the church every Sunday (except during school holidays) after the mass from 11:15 to 12:15. The holy mass is a part of the education.

The education will start in the church on Sunday, September 1st with the mass at 10:00.

Parents and family are welcome to participate the first time in order to meet the teachers and the parish preast and be informed about the education schedule.

Questions etc. can be directed to: ericmaillet(at)gmail.com or to the parish secretary: sklk(at)katolsk.dk.

You will find the registration form above. We will also need a copy of the child’s baptism certificate.

Please give the documents to the parish secretary no later than Monday, August 18, 2019.

Teachers: Eric Maillet (responsible), Martin Ebert and Sebastian Olden-Jørgensen.

The enrollment form is available here: Confirmation Enrollment

A fee of 500 DKK will be charged to cover the expenses.