Orientering fra din sognepræst

Kære medlem, kirken er igen åben for stille bøn.
Jeg åbner kirken klokken 8.00 og lukker den klokken 18.00.

Man kan i stilhed sidde i kirken og bede, tænde et lys og tilbede foran det hellige sakramente i sidekapellet.

OBS: DER MÅ PÅ SAMME TID IKKE VÆRE FLERE END 10 PERSONER, og husk at holde afstand.  

Vor kirke er stor nok til at holde mindst 3 meters afstand.

Jeg holder mine hverdagsmesser hos søstrene på Åsebakken,
og vi beder for hele menigheden og hele verden,
at Gud må redde alle fra denne forfærdelige sygdom.
Hvis I har nogle særlige intentioner, må I gerne skrive til mig via e-mail (IKKE på Messenger).

Jeg håber at vi snart kan mødes i kirken.
Lad os forenes i bøn. Las os bede for os selv og for hele verden.
Må den almægtige Gud velsigne og bevare alle på jorden.
Må den hellige Guds Moder bede for os.

Med venlig hilsen og Herrens velsignelse!

P. Alren

 

Kirken er indtil videre åben i dagtimerne

Kirken er indtil videre åben i dagtimerne for personlig andagt og bøn.
Alle restriktioner er naturligvis gældende: Max. 10 personer, hold 2 meters afstand osv.

The church will until further notice be open during daytime.
BUT: Please apply to all restrictions: No more then 10 persons – keep distance etc.

Førstekommunion og firmelse

Førstekommunion og firmelse vil ikke blive afholdt som tidligere planlagt den 26. april og 30. maj.
Nye datoer vil blive meddelt snarest muligt.

First communion (scheduled for April 26) and confirmation (scheduled for May 30) will both be postponed.
New dates will be communicated ASAP.

Alle offentlige gudstjenester og andre sammenkomster i menighederne aflyses!

NB! Husk at du kan følge søndagsmessen fra domkirken, hvis du har adgang til internettet. Tryk blot på dette link:

 

Kære medlemmer,

på grund af faren for Corona-virussen er alle gudstjenester og alle forsamlinger indtil videre aflyst i menigheden.

Kirken vil dog være åben i dagtimerne for personlig andagt!

Biskoppen skriver følgende:

“Alle offentlige gudstjenester og andre sammenkomster i menighederne aflyses.

For tiden oplever vi, at situationen forårsaget af corona-epidemien ændrer sig drastisk dag for dag. Statsministeren og andre repræsentanter for de civile myndigheder har fremsat radikale forholdsregler vedrørende offentlige forsamlinger og samkvem mennesker imellem. På det sidste er det blevet meddelt, at Folkekirken aflyser alle gudstjenester.

At aflyse søndagsmessen er et alvorligt tiltag, fordi det drejer sig om noget livsvigtigt for os som katolikker. Dog skal vi også handle klogt og forsvarligt og også gerne solidarisk.
Så smerteligt det end er, skal alle offentlige messer derfor aflyses indtil videre.
Det samme gælder endnu mere andre former for sammenkomst i menighederne, herunder undervisning.
I forbindelse med andre kirkelige handlinger bør kun de nærmeste deltage.

Under de givne omstændigheder er det ikke en synd at udeblive fra søndagsmessen.
Det gør ikke savnet mindre smerteligt for os.
Dog er man ikke af den grund udelukket fra fællesskabet med Kristus.
Kirken kender også en praksis, som kaldes åndelig kommunion.
Den består i i bøn at udtrykke sin tro på Kristi nærvær i eukaristien og sin længsel efter at være forenet med ham.
Selv om det er påtvunget på grund af omstændighederne, kan vi også hermed udtrykke vor solidaritet med de trosfæller,
som over længere tid og under langt alvorligere forhold må undvære eukaristien.
Samtidig kan vi inddrage vort afsavn i vor fastetidspraksis sammen med øget bøn og større iver i vort forhold til Gud.
Både åndelige og materielle afsavn kan lære os en større værdsættelse af de goder, vi har til rådighed.”

Med venlig hilsen og Herrens velsignelse

 Alren Soosaipillai 

Sognepræst