Valglisterne i forbindelse med Menighedsrådsvalget

På landsplan findes et centralt medlemskartotek over samtlige registrerede katolikker i Danmark.

På sogneplan findes lokale medlemsregistre, der rummer alle registrerede katolikker med bopæl i det pågældende sogn. I indberetningerne skal indeholdes de pågældende personers fulde navn, adresse, fødselsdato og køn. Den enkelte katolik har pligt til selv at indberette ændringer til det lokale sognekontor. Sogneregistreringerne indberettes til bispedømmets centrale medlemsregister.

Registreringer benyttes bl.a. til meddelelser til medlemmer, til administrationen af kirkebidragsordningen og til administration af valg til menighedsrådene.

Den 14. januar 2018 understregede p. Alren vigtigheden af ajourføringen af det lokale sognekartotek med henblik på den centrale foreløbige valgliste. Fristen for dette er den 18. februar 2018.

For interesserede medlemmer vil der ved de følgende 5 søndage mellem kl. 11:15 og 13:00 være mulighed for i overværelse af et medlem af valgstyrelsen at kontrollere om man er optaget på den foreløbige valgliste.

 

For valgstyrelsen

René Albeck, formand

Watoto SKOLEPROJEKT

Watoto  SKOLEPROJEKT  Filmaften lørdag d. 3. marts 2018.

wat1
Watoto skoleprojekt holder aktivitetsaften i Sct. Knud Lavard Kirkes menigheds sal, Lyngbygårdsvej 1A, 2800 Kgs. Lyngby, lørdag d. 3. marts, 2017 kl. 18, efter messen. Aftenen slutter ca. kl. 21.
Kom til et hyggeligt samvær og støt Watoto skoleprojekt, der sikrer skolegang for 317 fattige piger i Kashumo pigeskole i Congo.
Vi støtter 177 piger i 1. klasse, og 140 piger i 4. klasse, 317 piger i alt.
Vi spiser aftensmad sammen, og ser derefter en film.

Alle penge går ubeskåret til Watoto skoleprojekt. Du kan tilmelde dig hos Petrea 29654569, hos Adrienne, tlf. 5222-1484, hos Astrid, tlf. 2926-6507, eller bare komme og vær med på selve dagen.

Watoto SKOLEPROJEKT Filmaften lørdag d. 4 februar.

Watoto  SKOLEPROJEKT  Filmaften lørdag d. 4 februar.

wat1
Watoto skoleprojekt holder aktivitetsaften i Sct. Knud Lavard Kirkes menigheds sal, Lyngbygårdsvej 1A, 2800 Kgs. Lyngby, lørdag d. 4. februar, 2017 kl. 18, efter vigiliemessen. Aftenen slutter ca. kl. 21.
Kom til et hyggeligt samvær og støt Watoto skoleprojekt, der sikrer skolegang for 317 fattige piger i Kashumo pigeskole i Congo.
Vi støtter 177 piger i 1. klasse, og 140 piger i 4. klasse, 317 piger i alt.
Vi spiser aftensmad sammen, og ser derefter filmen: ”Amazing Grace”, der handler om politikeren William Wilberforce’ livslange kamp for at få slaveriet ophævet i England (og dets kolonier) i 1700-tallet. En smuk film om en sand historie.

Alle penge går ubeskåret til Watoto skoleprojekt. Du kan tilmelde dig hos Petrea 29654569, hos Adrienne, tlf. 5222-1484, hos Astrid, tlf. 2926-6507, eller bare komme og vær med på selve dagen.

Billetter til pavemesse i Malmø tirsdag den 1. november

Kære medlemmer. En vigtig meddelelse!

Der er netop blevet offentliggjort yderligere informationer om pavemessen den 1. november på
Swedbank Arena i Malmø.
De i alt godt 19.000 billetter vil i første omgang blive tildelt de katolske sogne i de nordiske lande.
Bestilling af billetter foregår via de enkelte sogne, som får ansvaret for hurtigst muligt at identificere
det ønskede antal billetter. Man finder kontaktoplysningerne til bispedømmets sogne HER
Selv om billetterne til pavemessen ikke vil være personlige (dvs. der ikke er anført navn på dem),
skal man fremvise legitimation ved indgangen til stadionet. Bemærk venligst, at Swedbank stadion
denne dag åbner allerede kl. 6.30 om morgen. Messen begynder kl. 9.30, men dørene lukkes kl. 9.00.
Jeg skal senest 11. oktober pr. e-mail meddele bispekontoret
ønskede antal billetter.
Det vil ikke være muligt at bestille billetter via bispekontoret.
De enkelte sogne vil senere på måneden få tilsendt det ønskede antal billetter og selv stå for distributionen
blandt sognets medlemmer.
Den 16. oktober bliver de resterende billetter blive udbudt via internettet, formentlig gennem Ticketmaster
i Sverige.
KONTAKT VENLIGST MIG via min email: alrenomi@gmail.com
Med venligste hilsener
Pater Alren Soosaipillai OMI

Fællesspisning Skærtorsdag

Fællesspisning i Skt. Knud Lavard Kirke
Skærtorsdag 24. marts kl. 18.00 efter messen
Der serveres lam, kartoffelgratin og tilbehør
Pris: 80 kr. for voksne
40 kr. for børn
Vin, øl og sodavand købes til festen

Adgangsbilletter købes hos
Dorte Linnemann
Tlf.: 25787698
dorte.linnemann@gmail.com