Menighedsrådets medlemmer

Sognepræst P. Samuele Lando

Formand: Eric H. Maillet
Næstformand:
Sekretær: Gunnar Lorenzen

Øvrige medlemmer er:
Martin Ebert
Sebastian Horch
Jan Schou

Pastoralrådsmedlem:

Her kan du se en beskrivelse af de enkelte medlemmer:

Nyt menighedsråd4