Referat fra menighedsrådsmøde 5. maj 2018

1. Nyt fra Sognepræsten:

– Sognepræsten Informerede om de nye love om privatlivets beskyttelse (persondataloven).
– Organisten Thomas stopper. Ny organist søges. Organist til firmelsen er fundet.
– Der er kommet 2 nye medarbejdere til katekese.
– Ny festdag i kalenderen: 2. pinsedag – Maria Kirkens Moder.
– P. Alren holder ferie 15. juni – 13. juli (vikar Paul Marx).
– P. Alren er i Grønland 3. – 20. august (vikar Christian Noval)

2. Arbejdsområder / udvalg i menigheden:

a. Liturgi: P. Alren, Gunnar Lorenzen, Kristoffer Martinsen, Martin Ebert og korleder mv.
b. Katekese: Eric Maillet og Martin Ebert (firmelse) + 5 kateketer.
c. Kommunikation: P. Alren, Susanne Viby, Simon Rabbe, Jan Kozon, Jette Halle og Gunnar
Lorenzen.
d. Økonomi: Eric Maillet, Gerda Krarup og Michele Fejø.
e. Engelsk Menighed (koordinatorer): Fergus Clancy og Tummas Planck.
f. Vedligeholdelse: Tummas Planck og Kristoffer Martinsen:
Dokumentation af tidligere byggetekniske undersøgelser savnes. Tummas kontakter tidligere
menighedsråd.
g. Skolen (koordinator): Sebastian Horch.
h. Kirkeskat og Fundraising: Fergus Clancy og Martin Ebert.
i. Festudvalg: Tuulikki Albeck, Petrea Hannibal m.fl.
j. Arrangementer: Martin Ebert og Sebastian Horch.
k. Økumeni: Gerda Krarup.

Udvalgene kommer med forslag til menighedsrådet, men træffer ikke selv beslutning.
Personer i menigheden, som har interesse i udvalg, kontakter sognepræsten eller formanden.

3. Kirkerummets indretning:

Dette emne blev udsat til næste møde.

4. Kommende møder:

Onsdag den 23. maj klokken 19.30.
Tirsdag den 12. juni klokken 19.00.

5. Kommunikation til menigheden:

Menighedsrådet vil jævnligt informere menigheden ved korte møder under kirkekaffen.
Første menighedsinformationsmøde holdes søndag den 3. juni klokken ca. 11.15.