Menighedens Facebook gruppe

De aktuelle nyheder – formelle og uformelle – bliver nu primært distribueret via menighedens lukkede Facebook gruppe.

Facebook gruppen bliver kun benyttet til løbende information fra menighedens ledelse – ikke som debatforum.

Vi anbefaler derfor, at du – om muligt – benytter Facebook.

Du finder menighedens Facebook gruppe ved at søge på “Sankt Knud Lavard Kirke”. Her kan du søge om medlemsskab, der vil blive godkendt inden for få timer.

 

Parkeringsordning

Vores P-plads har i stigende grad været plaget af uvedkommende parkering, der har gjort det vanskeligere for skolens og kirkens gæster at parkere.

Menighedsrådet har derfor i samarbejde med skolen besluttet at træffe aftale med et privat parkeringsfirma, Parkeringskompagniet, om parkeringskontrol.

Der vil derfor i løbet af sommeren blive opsat skilte med parkeringsforbud på begge P-pladser syd og nord for skolen. Der vil være totalt parkeringsforbud.

Ordningen med Parkeringskompagniet indebærer ikke, at der vil være parkeringsvagter fra firmaet, som vil opkræve parkeringsafgifter. Skolen og kirken er alene ansvarlige for kontrol af parkeringen og vil kunne udstede parkeringsafgifter.

Der vil blive udstedt parkeringstilladelser til placering i bilens forrude til relevante personer.

Denne ordning forventes at ville fjerne det meste af den uvedkommende parkering.

Alle med tilknytning til kirken og skolen er altid velkomne til at anvende vores P-arealer – og risikerer ikke at blive opkrævet en parkeringsafgift!

Skulle det mod forventning ske, at der ved en fejltagelse bliver opkrævet en parkeringsafgift, vil denne kunne annulleres ved hurtig henvendelse til kirkekontoret.

Blomster

Vi er meget priviligeret i menigheden, fordi vi har en blomsterhandler som et af vores trofaste medlemmer.

Trinh Van Ha sørger ofte for smukke blomster til vores kirke.
I er velkommen til at besøge hans butik Fleur Blomster, Trørødvej 67.
Er du her fra menigheden, får du naturligvis rabat!