Faren for Corona-smitte

Kære Menighed,

På grund af faren for Corona-smitte har menighedens ledelse besluttet efter en henstilling fra biskoppen,
at følgende forholdsregler indtil videre vil være gældende i menigheden:
 

 1. Vievandskar er fjernet.
 2. Håndtryk ved fredshilsen skal undgås.
 3. Kommunionen bliver kun uddelt i brødets skikkelse.
  Hostien skal modtages i hånden – ikke i munden.
 4. Hostien må ikke dyppes i kalken. 

Please note, that due to the risk of Corona infection the following guidelines will be effective from now on and until further notice:

 1. The holy water has been removed from the fonts.
 2. Congregants must refrain from shaking hands or exchanging kisses during the symbolic Sign of the Peace ritual.
 3. Communion wafers will be placed in the hands of the faithful and not directly into their mouths by priests celebrating Mass.
 4. During communion the chalice will not be offered to the congregation.

Husk også følgende generelle forholdsregler:

 • Bliv hjemme fra messen, når du er syg, så du ikke smitter andre.
 • Nys/host ikke på andre.

Biskoppen skriver til menighederne:

Lad os under alle omstændigheder bede for, at smitten ikke må spredes yderligere og at de,
der er ramt af den hurtigt må blive erklæret raske samt, at smitten og frygten for den ikke
må have langvarige følger for menneskers hverdag og samkvem.”


Alren Soosaipillai