Firmelse/Confirmation

”Ved Firmelsens sakramente knyttes de døbte mere fuldkomment til Kirken og beriges med en særlig kraft fra Helligånden”

Firmelse 2022

Undervisningen foregår hver anden lørdag eftermiddag klokken 15 efterfulgt af en messe klokken 17, og messen er en del af undervisningen.
Der er ingen undervisning i skoleferier.

Undervisningen starter i kirken lørdag den 4. september 2021 med et orienteringsmøde klokken 15. Varighed ca. en time.
Forældre er indbudt den første gang, så de kan hilse på underviserne og høre mere om programmet.

Spørgsmål eller andet kan også ske til sognepræsten eller til sognesekretæren på sklk(at)katolsk.dk.

Tilmeldingsblanketten, som du finder her på siden,  skal udfyldes og sendes/afleveres til sognesekretæren senest mandag den 6. september 2021.

Underviser: Eric Maillet og Livio Casale samt Martin Ebert og Sebastian Olden-Jørgensen (suppleanter).

Firmelsen foregår under en højtidelig messe med deltagelse af biskoppen lørdag den 21. maj 2022  klokken 10.

Dokumenter:

Dåbsattest

Tilmeldings blanket

Her finder du tilmeldings blanketten: Firmelsesskema

Til dækning af kirkens udgifter vil der blive opkrævet et gebyr på 500 DKK. Dette opkræves under forløbet.

English:

Confirmation 2022

The education to prepare for the confirmation will take place in the church every second Saturday at 15:00 followed by the mass at 17:00 (except during school holidays) . The holy mass is a part of the education.

There will be an introduction in the church at Saturday, September the 4th at 15:00. Parents and family are welcome to participate the first time in order to meet the teachers and be informed about the education schedule.
Duration app. one hour.

Questions etc. can be directed to the parish priest or to the parish secretary: sklk(at)katolsk.dk.

You will find the registration form below. We will also need a copy of the child’s baptism certificate.

Please give the documents to the parish secretary no later than Monday, September 6th, 2021.

The registration form is available here: Firmelsesskema

A fee of 500 DKK will be charged to cover the expenses. We will inform you later about the payment.

The confirmation will take place during a solemn mass with the participation of our bishop Saturday, May 21st, 2022 at 10:00.