Menighedens Facebook gruppe

De aktuelle nyheder – formelle og uformelle – bliver nu primært distribueret via menighedens lukkede Facebook gruppe.

Facebook gruppen bliver kun benyttet til løbende information fra menighedens ledelse – ikke som debatforum.

Vi anbefaler derfor, at du – om muligt – benytter Facebook.

Du finder menighedens Facebook gruppe ved at søge på “Sankt Knud Lavard Kirke”. Her kan du søge om medlemsskab, der vil blive godkendt inden for få timer.

 

Førstekommunion og firmelse – nye datoer

Førstekommunion og firmelse vil ikke blive afholdt som tidligere planlagt den 26. april og 30. maj.

Søndag den 6. september klokken 10 vil børnene modtage førstekommunionen.
Efter messen fejrer vi menighedens høstfest!

De unge vil modtage firmelsens sakramente ved biskoppen lørdag den 3. oktober klokken 11.

First communion (scheduled for April 26) will take place on Sunday, September 6th at 10:00.

The confirmation (scheduled for May 30th) will take place on Saturday, October 3rd at 11:00.