Nyt Menighedsråd

Det nye menighedsråd har på sit første møde den 11. april 2018 konstitueret sig således:

Formand: Eric H. Maillet
Næstformand: Fergus Clancy
Sekretær: Gunnar Lorenzen

Øvrige medlemmer er:
Tummas Asbjørn Planck
Martin Ebert
Michelle Marques Fejø
Sebastian Horch

Desuden blev Michele Fejø valgt som menighedens repræsentant i Pastoralrådet.

Vi opfordrer hele menigheden til med forbøn og støtte at slutte op om det nye menighedsråd.