Valglisterne i forbindelse med Menighedsrådsvalget

På landsplan findes et centralt medlemskartotek over samtlige registrerede katolikker i Danmark.

På sogneplan findes lokale medlemsregistre, der rummer alle registrerede katolikker med bopæl i det pågældende sogn. I indberetningerne skal indeholdes de pågældende personers fulde navn, adresse, fødselsdato og køn. Den enkelte katolik har pligt til selv at indberette ændringer til det lokale sognekontor. Sogneregistreringerne indberettes til bispedømmets centrale medlemsregister.

Registreringer benyttes bl.a. til meddelelser til medlemmer, til administrationen af kirkebidragsordningen og til administration af valg til menighedsrådene.

Den 14. januar 2018 understregede p. Alren vigtigheden af ajourføringen af det lokale sognekartotek med henblik på den centrale foreløbige valgliste. Fristen for dette er den 18. februar 2018.

For interesserede medlemmer vil der ved de følgende 5 søndage mellem kl. 11:15 og 13:00 være mulighed for i overværelse af et medlem af valgstyrelsen at kontrollere om man er optaget på den foreløbige valgliste.

 

For valgstyrelsen

René Albeck, formand