SANKT KNUD LAVARD MENIGHEDS JUBELÅRSVALFART

SANKT KNUD LAVARD MENIGHEDS JUBELÅRSVALFART
TIL  SANKT ALBANI KIRKE I ODENSE LØRDAG DEN 20.FEBRUAR 2016:
-Valfarten foregår fra vores menighed sammen med vikarierende sognepræst p..Paul Marx OMI og i fællesskab med Sankt Therese-Sankt Andreas menighed og deres sognepræst p..Fabrizio og der arrangeres fælles menigheds transport til og fra valfartskirken.
(Øvrige deltagere på denne dag: Jesu Hjerte kirke, Nakskov-Maribo og Nykøbing F sogn, samt Ålborg-Frederikshavn-Thisted-Hjørring sogn, Herning, Viborg og Esbjerg sogne)
Valfartsprogram i Sankt Albani kirke:
Kl.10-11:Ankomst med ophold i Sankt Albani Skole, hvor toiletfaciliteter haves og frokost kan anbringes. Der udleveres meditations- og salmehæfte og derefter  fælles korsvejsvandring langs Odense Å.
Kl. 10-13.45:Tilbedelse og mulighed for skriftemål i Sankt Albani kirke, samt frokost, hvor der sælges vand, kaffe og te på stedet.
Kl.14-15.30:Jubelårsvalfartsmesse med biskoppen og/eller generalvikaren som hovedcelebranter
Kl.15.30:Afgang

DER HENVISES I ØVRIGT TIL HJEMMESIDEN :Katolsk.dk angående yderligere information om pavens og biskoppens tanker om disse særlige valfarter, som i dette ekstraordinære jubelår: ”Barmhjertighedens År” finder sted i alle den katolske kirkes bispedømmer over hele jorden.

TILMELDING MED HENBLIK PÅ FÆLLES TRANSPORT OG DELTAGELSE I VALFARTEN KAN SKE TIL MENIGHEDSRÅDSMEDLEM: TOVE ELISABETH REITER OG ÆGTEFÆLLE: ANDERS NIELSEN

SÅLEDES:
1:På listen lagt på bordene bagved i kirken  frem til senest lørdag den 13/2-16
2:På telefon:40341479(Anders Nielsen)
eller: 48141439( efter kl 20)
3:Pr. mail til :reiter.nielsen@dadlnet.dk