Missionssøstrene af det dyrebare blod

Missionssøstrene af det dyrebare blod i Danmark har fået ny priorinde.

Det er søster Anna Mirijam, som også er generalsekretær for den nordiske bispekonference
og leder af bispedømmets konvertitkursus i København. Det er sr. Mirijam til højre på billedet.

De øvrige søstre er sr. Elisabeth-Wimbai og sr. Maria.

Du kan se mere om søstrene og deres kloster i Holte på dette link:

http://www.cps-kloster-holte.dk/

Firmelse den 26. maj

Lørdag den 26. maj modtog 19 af menighedens unge firmelsens sakramente ved en festlig og højtidelig gudstjeneste celebreret af biskop Czeslaw.

Vejret var dejligt og sommerligt, og kirken var fyldt med familie, pårørende og andre gæster.

Der er mange flere billeder i billedarkivet på følgende link
(please find additional pictures on the following link):

https://www.dropbox.com/sh/6pd16zgc357iobj/AABuguQbT1_W0wF9ZEplTv9Oa?dl=0

Billederne er i lav opløsning (lowres) til at kigge på og i høj opløsning (highres) til udprintning.

Tryk på billedet for at se det i stort format og tryk på pilen for at bladre gennem arkivet.

Valfart til Åsebakken 27. maj 

En dejlig søndag morgen i sommervejr drog en lille sluttet flok fra Sankt Knud Lavard Kirke på valfart gennem Rude Skov til Åsebakken med biskop Czeslaw i spidsen fulgt af de enkelte menigheder. På en næsten to timer lang vandring gennem den grønne bøgeskov i Guds frie natur blev der bedt rosenkrans og sunget hymner til jomfru Marias ære efter bedste evne.

På Åsebakken stødte mange flere af kirkens medlemmer til og fejrede messen med biskoppen og de fleste af områdets præster og ordensfolk.

Det var en stor og glad manifestation af Guds storhed og godhed med festen for den Hellige Treenighed.

 

 

Referat fra menighedsrådsmøde 5. maj 2018

1. Nyt fra Sognepræsten:

– Sognepræsten Informerede om de nye love om privatlivets beskyttelse (persondataloven).
– Organisten Thomas stopper. Ny organist søges. Organist til firmelsen er fundet.
– Der er kommet 2 nye medarbejdere til katekese.
– Ny festdag i kalenderen: 2. pinsedag – Maria Kirkens Moder.
– P. Alren holder ferie 15. juni – 13. juli (vikar Paul Marx).
– P. Alren er i Grønland 3. – 20. august (vikar Christian Noval)

2. Arbejdsområder / udvalg i menigheden:

a. Liturgi: P. Alren, Gunnar Lorenzen, Kristoffer Martinsen, Martin Ebert og korleder mv.
b. Katekese: Eric Maillet og Martin Ebert (firmelse) + 5 kateketer.
c. Kommunikation: P. Alren, Susanne Viby, Simon Rabbe, Jan Kozon, Jette Halle og Gunnar
Lorenzen.
d. Økonomi: Eric Maillet, Gerda Krarup og Michele Fejø.
e. Engelsk Menighed (koordinatorer): Fergus Clancy og Tummas Planck.
f. Vedligeholdelse: Tummas Planck og Kristoffer Martinsen:
Dokumentation af tidligere byggetekniske undersøgelser savnes. Tummas kontakter tidligere
menighedsråd.
g. Skolen (koordinator): Sebastian Horch.
h. Kirkeskat og Fundraising: Fergus Clancy og Martin Ebert.
i. Festudvalg: Tuulikki Albeck, Petrea Hannibal m.fl.
j. Arrangementer: Martin Ebert og Sebastian Horch.
k. Økumeni: Gerda Krarup.

Udvalgene kommer med forslag til menighedsrådet, men træffer ikke selv beslutning.
Personer i menigheden, som har interesse i udvalg, kontakter sognepræsten eller formanden.

3. Kirkerummets indretning:

Dette emne blev udsat til næste møde.

4. Kommende møder:

Onsdag den 23. maj klokken 19.30.
Tirsdag den 12. juni klokken 19.00.

5. Kommunikation til menigheden:

Menighedsrådet vil jævnligt informere menigheden ved korte møder under kirkekaffen.
Første menighedsinformationsmøde holdes søndag den 3. juni klokken ca. 11.15.

Nyt Menighedsråd

Det nye menighedsråd har på sit første møde den 11. april 2018 konstitueret sig således:

Formand: Eric H. Maillet
Næstformand: Fergus Clancy
Sekretær: Gunnar Lorenzen

Øvrige medlemmer er:
Tummas Asbjørn Planck
Martin Ebert
Michelle Marques Fejø
Sebastian Horch

Desuden blev Michele Fejø valgt som menighedens repræsentant i Pastoralrådet.

Vi opfordrer hele menigheden til med forbøn og støtte at slutte op om det nye menighedsråd.