Menighedsudflugt til Ledreborg Slot

Torsdag den 13. september er der udflugt til Ledreborg med messe i slotskirken og frokost.

Der er afgang fra Sankt Knud Lavard Kirke klokken 10.