Menighedens Facebook gruppe

De aktuelle nyheder – formelle og uformelle – bliver nu primært distribueret via menighedens lukkede Facebook gruppe.

Facebook gruppen bliver kun benyttet til løbende information fra menighedens ledelse – ikke som debatforum.

Vi anbefaler derfor, at du – om muligt – benytter Facebook.

Du finder menighedens Facebook gruppe ved at søge på “Sankt Knud Lavard Kirke”. Her kan du søge om medlemsskab, der vil blive godkendt inden for få timer.