Debataften, tirsdag 16. februar 2016 kl 19-21 i Sankt Knud Lavard Kirkes menighedslokale.

Laudato si – Lovet være du

Pave Frans’ seneste rundskrivelse er revolutionerende!

Der er tale om en banebrydende ny tolkning af forholdet mellem naturen, mennesket og Gud. Og der er tale om en hård kritik af det materialistiske forbrugersamfund, som udbytter både mennesker og naturressourcer i ligegyldighed over for Guds prægtige skaberværk.

Billede af pave Frans

Kom og vær med til at diskutere den nye rundskrivelse og dens betydning for os selv, vores menighed og vores samfund.

 Oplæg ved menighedsrådsformand, overlæge, dr.med. John-Erik Stig Hansen