Nyt Menighedsråd

Det nye menighedsråd har på sit første møde den 11. april 2018 konstitueret sig således:

Formand: Eric H. Maillet
Næstformand: Fergus Clancy
Sekretær: Gunnar Lorenzen

Øvrige medlemmer er:
Tummas Asbjørn Planck
Martin Ebert
Michelle Marques Fejø
Sebastian Horch

Desuden blev Michele Fejø valgt som menighedens repræsentant i Pastoralrådet.

Vi opfordrer hele menigheden til med forbøn og støtte at slutte op om det nye menighedsråd.

Hilsen i Kristus
Gunnar Lorenzen

Valglisterne i forbindelse med Menighedsrådsvalget

På landsplan findes et centralt medlemskartotek over samtlige registrerede katolikker i Danmark.

På sogneplan findes lokale medlemsregistre, der rummer alle registrerede katolikker med bopæl i det pågældende sogn. I indberetningerne skal indeholdes de pågældende personers fulde navn, adresse, fødselsdato og køn. Den enkelte katolik har pligt til selv at indberette ændringer til det lokale sognekontor. Sogneregistreringerne indberettes til bispedømmets centrale medlemsregister.

Registreringer benyttes bl.a. til meddelelser til medlemmer, til administrationen af kirkebidragsordningen og til administration af valg til menighedsrådene.

Den 14. januar 2018 understregede p. Alren vigtigheden af ajourføringen af det lokale sognekartotek med henblik på den centrale foreløbige valgliste. Fristen for dette er den 18. februar 2018.

For interesserede medlemmer vil der ved de følgende 5 søndage mellem kl. 11:15 og 13:00 være mulighed for i overværelse af et medlem af valgstyrelsen at kontrollere om man er optaget på den foreløbige valgliste.

 

For valgstyrelsen

René Albeck, formand