Alle offentlige gudstjenester og andre sammenkomster i menighederne aflyses!

NB! Husk at du kan følge søndagsmessen fra domkirken, hvis du har adgang til internettet. Tryk blot på dette link:

 

Kære medlemmer,

på grund af faren for Corona-virussen er alle gudstjenester og alle forsamlinger indtil videre aflyst i menigheden.

Kirken vil dog være åben i dagtimerne for personlig andagt!

Biskoppen skriver følgende:

“Alle offentlige gudstjenester og andre sammenkomster i menighederne aflyses.

For tiden oplever vi, at situationen forårsaget af corona-epidemien ændrer sig drastisk dag for dag. Statsministeren og andre repræsentanter for de civile myndigheder har fremsat radikale forholdsregler vedrørende offentlige forsamlinger og samkvem mennesker imellem. På det sidste er det blevet meddelt, at Folkekirken aflyser alle gudstjenester.

At aflyse søndagsmessen er et alvorligt tiltag, fordi det drejer sig om noget livsvigtigt for os som katolikker. Dog skal vi også handle klogt og forsvarligt og også gerne solidarisk.
Så smerteligt det end er, skal alle offentlige messer derfor aflyses indtil videre.
Det samme gælder endnu mere andre former for sammenkomst i menighederne, herunder undervisning.
I forbindelse med andre kirkelige handlinger bør kun de nærmeste deltage.

Under de givne omstændigheder er det ikke en synd at udeblive fra søndagsmessen.
Det gør ikke savnet mindre smerteligt for os.
Dog er man ikke af den grund udelukket fra fællesskabet med Kristus.
Kirken kender også en praksis, som kaldes åndelig kommunion.
Den består i i bøn at udtrykke sin tro på Kristi nærvær i eukaristien og sin længsel efter at være forenet med ham.
Selv om det er påtvunget på grund af omstændighederne, kan vi også hermed udtrykke vor solidaritet med de trosfæller,
som over længere tid og under langt alvorligere forhold må undvære eukaristien.
Samtidig kan vi inddrage vort afsavn i vor fastetidspraksis sammen med øget bøn og større iver i vort forhold til Gud.
Både åndelige og materielle afsavn kan lære os en større værdsættelse af de goder, vi har til rådighed.”

Med venlig hilsen og Herrens velsignelse

 Alren Soosaipillai 

Sognepræst